Norlandia QUEST 2020 Go Green Global Future!

Norlandia Przedszkola wraz z nowym rokiem szkolnym wprowadza do swoich polskich przedszkoli i żłobków inicjatywę NORLANDIA QUEST 2020. To akcja organizowana rokrocznie dla Podopiecznych wszystkich przedszkoli Norlandia we wszystkich krajach, która ma na celu wymianę doświadczeń i przekazanie dzieciom różnorodnej wiedzy wraz z jej praktycznym wykorzystaniem. W tym roku tematem przewodnim Wyzwania Norlandii będzie ekologia.

 

Aktualnie powstaje szczegółowy plan realizacji projektu, jednak już teraz wiadomo, że w ramach akcji „Go Green - Global Future" dzieci m.in. poznają zasady recyklingu nauczą się jak tworzyć bardziej ekologiczne i zdrowe środowisko, nauczą się dostrzegać możliwości jakie daje nam natura. Norlandia Quest to także doskonała możliwość do wymiany doświadczeń między poszczególnymi placówkami.

 

Powinniśmy wyciągać wnioski i pokazywać naszym dzieciom właściwe wzorce zachowania. Konieczna jest zmiana przyzwyczajeń Polaków, którzy nadal nie mają proekologicznej kultury i częściej są zainteresowani zakupem ekologicznej żywności niż wrzuceniem zużytej plastikowej butelki do śmietnika z napisem „plastik”. – powiedziała Dorota Heith, Wiceprezes Zarządu Norlandia Polska.

 

 

Edukacja proekologiczna jest bardzo ważna. Tematyka ochrony środowiska to motyw niezwykle istotny w codziennej działalności Norlandii oraz całej NHC Group, która dąży do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a także posiada certyfikat ISO zgodny z normami ochrony środowiska.

 

Norlandia Quest to akcja, która wyróżnia nasze placówki na tle innych przedszkoli. Pozwoli dzieciom nie tylko poszerzyć wiedzę na temat ekologii, ale też wzbudzi w nich ciekawość i zmotywuje do odkrywania nowych rozwiązań oraz poszukiwania twórczych pomysłów. Wyzwanie to stanowi integralny element naszego programu edukacyjnego, który kładzie nacisk na wiedzę i innowację. – powiedziała Dorota Heith. „Bardzo cieszymy się na myśl o niezliczonych, nieszablonowych sposobach, w jakie nasze przedszkola będą badały tematykę „Go green”. – dodała. Norlandia Quest będzie wdrażana w placówkach od początku września br., a finałowe wydarzenia z nim związane zaplanowane są na luty 2020 r.

Pomysł na tematykę zbliżającej się edycji „Go Green - Global Future" z dziedziny ekologii został wyłoniony podczas tegorocznego zebrania pedagogów Norlandii z Polski, Holandii, Finlandii, Szwecji i Norwegii. Powstał w oparciu o doświadczenia z poprzednich edycji – Norlandia Quest 2018 o tematyce naukowej oraz Norlandia Quest 2019 o tematyce ekologicznej.